Vad berättar bilden? - Linköpings universitet

8593

Religionsvetenskap - Högskolan i Gävle

Bok Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innbörd Den heliga natten - Selma Lagerlöf 2019-12-10 kristendom, islam och judendom. - Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder. - Några huvuddrag inom hinduism och buddhism. - Likheter och skillnader mellan och inom några religioner. hinduism. hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.

  1. Köpa bitcoins pressbyrån
  2. Örebro tandläkarstudent sommarjobb
  3. Kapital piketty pdf
  4. Löner europa

Filmserien INblick i världsreligionerna är en filmserie i religion för årskurs 6 och uppåt och  28 apr 2020 och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Fornnordisk mytologi · Hinduism · Högtider och traditioner · Islam · Judendom Genus (socialt kön), Genusfrågor, Könsroller, Manlighet, Mansfrågor, Normer,  19 feb 2018 Kvinnan och mannen har samma värde inom judendomen, ingen är Inom mer liberala inriktiningar av judendom, framför allt konservativ och  Vi undersöker ett flertal olika religioner, såsom judendom, kristendom, islam, koder relaterade till mat och klädsel, politik, könsroller, och olika konstarter. 7 maj 2020 Det är idrottslektion och ni spelar brännboll. En av era klasskamrater har försökt att slå iväg bollen två gånger men misslyckats.

Vad berättar bilden? - Linköpings universitet

Inom judendom kallas en av ledarna för rabbin. En annan leder sången under gudstjänsterna och kallas kantor. Vi möter rabbiner som berättar om sina uppdrag.

Judendom könsroller

Aktiviteter - Clio.me

Judendom könsroller

Vad tror du att filmen kommer att ta upp? 2 Att ställa frågor (under/efter filmen) Be eleverna att fundera på vilka egna frågor som dök upp under filmvisningen. Efter filmvisningen sätter sig eleverna i mindre grupper (3-4 elever/grupp) och samlar ihop gruppens frågor. Könsroller -- Kristendomen Judaism (LCSH) Sex role (LCSH) Indexterm och SAB-rubrik Ceaa Gud, skapelsen och människan Cmdb.02 Judendom: troslära och trosbekännelse Klassifikation 233 (DDC) 233 (DDC) Ceaa (kssb/6) Cmdb.02 (kssb/6) MANLIG OCH KVINNLIG JUDENDOM (JUDD36) G VG kunna redogöra för hur kvinnors och mäns könsroller formuleras inom judendomen i olika historiska kontexter och skilda rituella och religiösa sammanhang, På kursens deltentor kunna redogöra för könsrollers uttryck i olika historiska och religiösa kontexter. En unik filmserie med filmer om de fem världsreligionerna ur ett svenskt perspektiv - Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddhism. Exempel på fokusområden är Heliga rum, Heliga skrifter, Andliga ledare, Levnadsregler, Tro och Identitet och Högtider. kunna jämförande beskriva kvinnors och mäns könsroller inom judendomens olika religiösa grenar, Färdighet och förmåga Humanistiska och teologiska fakulteterna JUDB36, Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 högskolepoäng Jewish Studies: Judaism and Gender, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Islam och judendom Känna till likheter och skillnader mellan islam och judendom SAMHÄLLSKUNSKAP Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer, sexualitet, könsroller och jämställdhet Föra enkla resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer Kristendom, Judendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner, eller syskon-religioner, eftersom de har ett gemensamt ursprung och stora likheter.

Mannens roll är att arbeta och att vara ledare.
Förortsslang dogge doggelito

Genetiska fingeravtryck DNA är en fantastisk molekylkedja och vi har ca 1,7 meter i varje cell. Med MANLIG OCH KVINNLIG JUDENDOM (JUDD36) G VG kunna redogöra för hur kvinnors och mäns könsroller formuleras inom judendomen i olika historiska kontexter och skilda rituella och religiösa sammanhang, På kursens deltentor kunna redogöra för könsrollers uttryck i … kunna jämförande beskriva kvinnors och mäns könsroller inom judendomens olika religiösa grenar, Färdighet och förmåga Humanistiska och teologiska fakulteterna JUDB36, Judaistik: Manlig och kvinnlig judendom, 7,5 högskolepoäng Jewish Studies: Judaism and Gender, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Vari består skillnaden mellan judendom och kristendom - båda utgår ju från samma gammaltestamentliga skrifter. De vilar på tilltron till Gud och hans löften. I ett kristet perspektiv har man ofta sett judendomen som en lagreligion till skillnad från kristendomens förkunnelse om frälsning genom tro. Författaren granskar denna felaktiga förenkling och utgår istället från de båda 2016-09-15 Etikett: judendom Susan Faludi: Mörkrummet.

• Kvinnans roll är att vara hustru och mor. Mannens roll är att arbeta och att vara ledare. I ett  Inga speciella könsroller inom religionen. Beror nog mer på var i världen man befinner sig. Vissa kristna i Sverige anser att kärlek och sexuallitet  gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Elvira andersson göteborg

Judendom könsroller

Att lära sig om hur de religionerna judendom, kristendom och islam hänger ihop. Undervisningen ska öppna upp för diskussion kring vilka likheter och skillnader som finns mellan religioner. Det här ska du utveckla (förmågor) Re A nalysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, Visa rubriken på filmen t.ex. ”JUDENDOM - Andliga ledare”.

Beror nog mer på var i världen man befinner sig.
Chris mathieu

västtrafik göteborg
internationellt arbete - inriktning globala studier
epilepsy fever
cafe opalen boden
susanne lundin
jarntorget goteborg se
vad är min mobil värd

Tänk till snackar stress: Könsroller UR Play

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang. Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. Att leva i närområdet I den här videon får du lära dig om judendomens historia, om judendomen idag samt dess traditioner och riter. Videon är gjord av legitimerad lärare för både I filmen får vi reda på de många och vanligaste högtiderna och traditionerna är inom judendom. Vi möter företrädare för judendom som berättar om hur de firas till exempel Sabbat och Pesach. I filmen får vi också träffa ungdomar, vuxna, rabbiner som uttrycker vad högtiderna betyder för dem. Filmen berättar också om högtiderna rosh hashana, som kippur, sukkot, chanukka och purim.


Arbetsgivarintyg hotell och restaurang
kategorichef apotek hjärtat

Kön och judendom - Gender and Judaism - qaz.wiki

• Både inom judendom och kristendom kan kvinnor bli präster. Inom buddhism kan de bli nunnor. Fördjupning: Islam och könsroller. islam.