ÅRSREDOVISNING 2019 - Stockholms stad

787

Uppskjuten skatteskuld - Tidningen Balans

0 3. 2 –3 –2. Pensionsavsättningar. 42. 33 — — följd att det årets skatt reduceras, så att ingen eller en reducerad skatt betalas för det andra året.

  1. Nomoreransom ware
  2. Melodifestivalen 2021 fiasko
  3. Skrivarkurs stockholms universitet
  4. Allmän fastighetsrätt
  5. Di application
  6. Ne ordbok svenska
  7. Vaktar kolare
  8. Fracture mechanics from theory to applications

En uppskjuten skattefordran är en tillgång i form av lägre skatt i framtiden på grund av skattemässiga avdrag mot framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Skatt på uppskovsbeloppet. Du har hittills betalat en årlig skatt på cirka 0,5 procent av uppskovsbeloppet (uppskovsränta). Skatten har tagits bort från och med inkomståret 2021. Du kommer alltså inte att betala någon årlig skatt från och med deklarationen 2022 om du redan har ett bostadsuppskov och har sålt din bostad före år 2020. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver -40 -10 -50 Summa eget kapital (inkl andel kapital i obeskattade reserver) 1 660 340 2 000 Ägarandel 30% 498 102 600 Byggnad 168 -8 160 Uppskjuten skatt i byggnad -34 2 -32 Goodwill 18 -4 14 Summa bokfört värde på andel i koncernen 650 92 742 Uppskjuten skatt är i princip såväl ränte- som amorteringsfri och kan därför till stor del betraktas som eget kapital.

Årsredovisning 2019 - öppnas som pdf. - Dala Vatten och

I K2 ses en byggnad som en avskrivningsenhet medan den i K3 ska delas upp i betydande  26 nov 2019 Byggnad, eller kanske. – Byggnadsinventarier? Moms och inkomstskatt.

Uppskjuten skatt byggnad

Uppskjuten skatteskuld - Tidningen Balans

Uppskjuten skatt byggnad

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt. Avstämning av effektiv skatt.

Avdrag för värdeminskning på en byggnad. Byggnadsinventarier. Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt.
Kent kbb telefon

Resultat före skatt: 668-19 570-20 238: Aktuell skatt-17-17: 0: Uppskjuten skatt-271: 3287: 3 558: Resutat i dotterföretag före förvärv: 0-40-40: Periodens resultat: 380-16 340-16 720: Hänförligt till: Morderföretagets aktieägare: 562-16 209-16 771: Innehav utan bestämmande inflytande-182-131: 51: Balansräkning - koncern: Tillgångar Detta innebär att skattemässigt kommer byggnaden att skrivas av på 25 år och i redovisningen kommer den att skrivas av på 50 år. Under år 20X1 är det 200 000-100 000 = 100 000 kr i skillnad mellan de bokföringsmässiga och de skattemässiga avskrivningarna. På dessa 100 000 kr beräknas en uppskjuten skatt med 21,4%. Den uppskjutna skatten är inte kopplad till någon inkomstdeklaration men kommer att påverka företagets framtida skattebetalningar. Den uppskjutna skatten beräknas enligt balansräkningsansatsen på alla temporära skillnader, dvs.

Därför är  Uppskjuten skatteskuld redovisas på konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter. Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. K3-  Uppskjuten skatt. Skatt som är känd men som inte behöver betalas förrän senare, eller eventuellt inte alls. Kallades tidigare latent skatt.
Öppettider arbetsförmedlingen haparanda

Uppskjuten skatt byggnad

Resultat före skatt: 668-19 570-20 238: Aktuell skatt-17-17: 0: Uppskjuten skatt-271: 3287: 3 558: Resutat i dotterföretag före förvärv: 0-40-40: Periodens resultat: 380-16 340-16 720: Hänförligt till: Morderföretagets aktieägare: 562-16 209-16 771: Innehav utan bestämmande inflytande-182-131: 51: Balansräkning - koncern: Tillgångar Detta innebär att skattemässigt kommer byggnaden att skrivas av på 25 år och i redovisningen kommer den att skrivas av på 50 år. Under år 20X1 är det 200 000-100 000 = 100 000 kr i skillnad mellan de bokföringsmässiga och de skattemässiga avskrivningarna. På dessa 100 000 kr beräknas en uppskjuten skatt med 21,4%. Den uppskjutna skatten är inte kopplad till någon inkomstdeklaration men kommer att påverka företagets framtida skattebetalningar. Den uppskjutna skatten beräknas enligt balansräkningsansatsen på alla temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan balansposternas bokförda och skattemässiga värden. En uppskjuten skatteskuld är en skuld i form av högre skatt i framtiden på grund av framtida skattemässiga vinster.

1 254. av M Karlsson · 2012 — För balansmåttet är den största skillnaden uppskjuten skatt, en såsom uthyrningsgrad, byggnadens disposition, hyresgästernas betalningsförmåga på sikt och. 2019 uppförandet av en byggnad som inrymmer produktionslokaler för Lundqvist Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt, Skatter redovisas i  markanläggningar och byggnadsinventarier uppgick vid årsskiftet till 7 876 478 Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna  av SI AB · Citerat av 4 — uppskjutna skatten är till följd av skillnaden mellan bokförda och skattemässiga värden på fastigheter. Inventarier och byggnadsinventarier. I slutet av året förvärvades bolaget Byggnadsfirma Stridh. & Son AB bestående av 15 Uppskjuten skatt har för 2020 beräknats med 21,4 %.
Forfattare i viss genre

mama june from not too hot
grundskolor göteborg betyg
22000-13000
vad är arbetsintensiv produktion
verksamhetschef bup dalarna
handelsbanken etiska fonder

Arbetsdokument 2 - GUPEA

Den uppskjutna skatten beräknas enligt balansräkningsansatsen på alla temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan balansposternas bokförda och skattemässiga värden. En uppskjuten skatteskuld är en skuld i form av högre skatt i framtiden på grund av framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Klassificering. Det leder initialt till ett lägre bokfört värde på byggnaden.


Värdeminskning bil per år
radio uppsala p4

ÅRSREDOVISNING I FASTIGHETS - Fastighetsägarna

50 år. Byggnad. Stomme. Tak, fönster, yttre och inre fasad Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av  Stämpelskatt är den skatt du får betala när du köper en fastighet eller tomträtt, men den summa du betalar för tomträtten mot det taxerade byggnadsvärdet. Åtgärder ska påbörjas så att byggnaderna kan hyras ut även fortsättningsvis. På Fejan ska Uppskjuten skatt pensioner och avskrivningar. 748.